Kapcsolat

Pótor János református lelkipásztor

Tel: 06-44/385-250; 06-30/395-5893

E-mail: potorjanos@freemail.hu

Gondnok: Kiss Andrásné

Harangozó: Herczeg Józsefné

Ünnepi műsorok

Anyák napja

https://www.youtube.com/watch?v=PkarZ5n4ZZQHúsvét


Online készültek a gyerekek otthonaikban. 

https://www.youtube.com/watch?v=N_T567e3oGc 


Karácsony 


A szeretet ünnepén december 24-én este a legátus ünnepi szolgálata mellett Istenünk dicsőségére az általános iskolásés óvodás gyermekek ünnepi műsorára került sor. A sok szép versek, ünnepi énekek mellett egy karácsonyi történetet is előadtak a gyermekek, valamint két testvér pár hangszeres játékaikkal fokozták az ünnep hangulatát. Az énekkar is fellépett. 

 


Karácsony első napján az ifjúság szolgálatát hallgathatta meg a gyülekezet Pótor János nagytiszteletű úr igehirdetése mellett. Az urvacsora osztás után pedig az énekkar újabb ünnepi énekekkel készültek az ünnepre. 


 Pünkösd


2019. június 9 -én pünkösd első napján hálát adtunk egyházunk születésnapjáért, az új konfirmált fiatal testvéreinkért és mindazokért akik az idei évben is jubilláltak. 


Húsvét


Húsvét Jézus feltámadásának ünnepe.

A délelőtti istentisztelet keretében a konfirmandusok és az énekkar szolgálatát hallgathatta meg a gyülekezet. A délelőtti alkalmon Pótor János lelkipásztor hirdette az Igét. 

Délután 3 órától legátus testvérünk szolgálatát hallgathatta meg a gyülekezet aki Debrecenből érkezett közénk, majd az úrvacsora vétel után a gyermekek szolgálata következett. 

Karácsony első napja 


December 25-én a délelőtti istentiszteleten Pótor János lelkipásztor hirdette az Igét a Lukács evangéliuma 2, 1-20 alapján. 

Az ifjúság A karácsonyfa díszek beszélgetése című színdarabot adták elő, valamint az énekkar is fellépett.

 


Szenteste - 2018


December 24-én este 6 órától tartottunk istentiszteletet a templomunkban. Az este folyamán az 5-öd éves legátusunk szolgál, Csonka József. 

 

Az igei hirdetés után a gyermekek szolgálatára került sor.  Az idén is az óvodásoktól, egészen az általános iskola 7. osztályáig éreztek vágyat a gyermekek az ünnepi szolgálatban való részvételre. 

 

A gyermekek szép karácsonyi énekekkel, versekkel, aranymondással készültek. Egy pár vállalkozó pedig a "Karácsonyi történet az angyalok szemével" című jelmezes játékkal készültek. 

A gyermekek szolgálata után az énekkar szolgáltatát hallhatta az ünneplő gyülekezet. 2018. október 31. 


A hagyományokhoz híven a konfirmandus csapatunk tartott megemlékezést reformációi ünnepünkről. 

A fiatalok vidám énekkel készültek, valamint tanulságos előadást tartottak. 

 


2018 - Pünkösd


Már már hagyománnyá vált, hogy pünkösd első napján a konfirmáltak első úrvacsorája mellett a jubilláló konfirmáltak találkozóját is megtartjuk. Az igét Pótor János lelkipásztor hirdette.

 

A délelőtti istentisztelet keretében a konfirmáltak első úrvacsorájával egybekötve az énekkar is szolgált. Az istentisztelet során a jubilláló konfirmáltakat is Pótor János nagytiszteletű úr köszöntötte és a gyülekezeti házba invitálta őket, ahol szeretetvendégséget tartottunk számukra. Ekkor oszthatták meg tapasztalataikat, emlékeiket a kedves vendégek. 

 

A délutáni istentisztelet keretében Lakatos Tamás ötöd éves teológus szolgált, aki Szentjobbról érkezett a Debreceni Református Hittudomány Egyetem hallgatójaként. Délután a gyermekek ünnepi műsorát hallgathatta meg a gyülekezet.

 


2018 - Húsvét


A húsvéti készülődés az idén sem maradhatott el a Húsvéti Örömhír Klub megszerezvezése nélkül. Az idén is a VISZ anyagát dolgoztuk fel, melynek címe: Tamás hisz. 2018. március 24-én szombaton 8.45-től vártuk a gyermekeket a gyülekezeti házba, ahol Kertészné Iványi Ágnes, a VISZ munkatársa nagyon kreatívan, a gyermekek nyelvén szólva adta elő az anyagot. Később a Közösségi Házban sor került a barkácsolásra is, aminek a végén, zárásul a gyermekek csokitojás és júdás pénz keresgélésre nyílt alkalmuk.

2018. április 1-jén templomunkban az úrvacsorás istentisztelet keretében az énekkar és az ifjúság is szolgált. 

Gyülekezetünkben már-már hagyománnyá vált, hogy a konfirmációra készülő fiatalok egy kis műsorral emlékeznek meg a feltámadás ünnepéről. Az idén kissé eltérő történetet dolgoztunk fel, nem a  már-már megszokott feltámadás, ill. nagyhét történéseit, hanem Jézus: Tékozló fiú példázatát dolgoztuk fel. Mennyei Atyánk most is hív és vár bennünket tékozló életünkből. Az Ő Fiában megdicsőített mindannyiónkat, legyünk hát bátrak otthagyni óéletünket, hogy a feltámadott Krisztus érdeméért mi is az Ő gyermekeinek nevezzük magunkat. Énekünk az Uram közel voltam hozzád című éneket énekeltük el.

Húsvét első napján még a délutáni istentiszteleten a gyermekek műsorára is sor került. Szép húsvéti énekekkel készültünk valamint versekkel és a keresztre feszítés szemtanúinak gondolatait, beszélgetéseit, érzéseibe engedtünk bepillantást a gyülekezet számára. 


2017 - Karácsony

December 24-én (Szenteste) az esti istentisztelet keretében a legátus szolgálatával a gyermekek és az énekkar ünnepi műsorával kívántuk Jézus Krisztus születését megünnepelni.


December 25-én (Karácsony első napján) a délelőtti istentisztelen Pótor János lelkipásztor hirdette az igét, ugyanakkor sorra is került az úrvacsorára és az ifjúság és az énekkar ünnepi műsorára. 

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

2017 - Húsvét

Április 13-án Nagycsütörtök ünnepén Húsvéti Örömhír Klubbot tartottunk a gyülekezeti illetve a közösségi házban.  A tanulságos történetet Kertészné Iványi Ágnes előadásában hallgathatták meg a gyermekek. 


Az éneklés és a játék után a barkácsolás sem maradhatott el. A gyerekek nyuszit készíthettek valamint virágszálat készítettek az aranymondás feliratával, ami így hangzik: "Aki hisz a Fiúban annak örök élete van" (János 3,36).


Zivataros idő ellenére is Istennek hálát adunk, hogy a gyermekek indíttatást éreztek szívükben, hogy résztvegyenek a programon. 

Április 14-én Nagypéntek ünnepén a hagyományokhoz híven az idei évben konfirmációi vizsgát tevő fiatalok Jézus Krisztus utolsó napjainak eseményeit adták elő a gyülekezet számára az esti istentiszteleten. A konfirmandusok Nagycsütörtök éjszakájától az utolsó vacsorától kezdve egészen Jézus Krisztus feltámadásáig kalauzolták el a gyülekezetet közelebb hozva az ünnep üzenetét. 

Az igét hirdette: Perhát Levente b. lelkipásztor. 

Húsvét első napján délelőtt az ünnepi istentisztelet keretében az énekkar szolgálatát hallgathatta meg a gyülekezet. A délelőtti alkalmon, Pótor János lelkipásztor hirdette az igét. 

Húsvét első napján a délutáni istentisztelet végén a gyermekek ünnepi műsorára kerüt sor. A gyermekek sok szép húsvéti énekkel és verssel készültek erre az alkalomra is. 

Legátus testvérünk, Naményi József szolgált a drága húsvéti igékkel. Isten áldását kívánjuk további szolgálataira! 


2016 - Karácsony

December 24-én, (Szenteste) gyülekezetünk lelkipásztora, Pótor János tartotta az ünnepi igehirdetést, mivel a kijelölt legátus sajnos betegség következtében nem tudta elvégezni szolgálatát.  Ez úton is jobbulást kívánunk számára. Templomunk megtelt az ünnep alkalmából ezért különösen hálásak vagyunk a Szentlélek munkálkodó erejének, hogy bár a csúszós út ellenére is el tudtak érkezni erre a különleges estére.


A prédikáció után a gyermekek műsora következett, valamint az énekkar szolgált. Zárásul a gyülekezet hagyományához híven a gyertyák és csillagszórók meggyújtásakor elénekeltük a Csendes éj kezdetű éneket.
 

December 25-én, (Karácsony első napján) a délelőtti úrvacsorás istentisztelet keretében az ijfúság ünnepi műsora, Csányi Ottó karnagyvezető úr vezényelésével az énekkar szolgálatát hallgathatták meg szintén a gyülekezeti tagok. 

Hálásak vagyunk Istennek, hogy ezen a szeretetben gazdag ünnepben a lelkipásztorok:  Pótor János és Perhát Levente igei szolgálattal tudták a gyülekezetet pásztorolni, valamint a gyermekek, ifjak és az énekkar tagjainak a színes ünnepi műsorban való részvételét. 

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

2016. október 31 - A reformáció ünnepe 

Gyülekezetünkben, minden évben ünnepi istentiszteletet tartunk templomunkban, ahol a reformációra emlékezve az ifjúság műsorral készült. Az idei évben, Zsoltár fordító reformátorunk életét testesítették meg a fiatalok.  

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

HITTAN TANÉVZÁRÓ ISTENTISZTELET PROGRAMJA

2015. JÚNIUS 14. VASÁRNAP DÉLELŐTT FÉL 11

 

 • 1 OSZTÁLYOSOK MŰSORA

Együtt: Imádság: Jó Atyánk Istenünk, te taníts bennünket,

Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket,

Szentlelked ereje növelje hitünket. Ámen

 • Az első osztályban az Isten tenyerén című könyvből tanultunk. – Farkas Vivien
 • Isten tenyerén vagyunk. – Kovács Áron
 • Nála biztonságban van az életünk. – Bartha Krisztián
 • Ő adott nekünk egy különleges könyvet, a Bibliát. – Czine Gergő
 • A Biblia tele van az Ő szeretetével. – Jenei Marcell
 • Ebből tanultunk izgalmas történeteket. – Pethő László
 • Isten mindenkit különlegesnek teremtett. – Ilyés Bálint
 • Az Ő számára értékesek vagyunk! – Iván Klaudia

 • Együtt: Jézus nagyon szeret és hív magához minket, gyermekeket is. 
 • ÉNEK: SZÍVÜNK ZENGJE MÁR..

 2. OSZTÁLYOSOK MŰSORA

 • A második osztályban az Istennel az úton című könyvből tanultunk. – Repelik Andrea
 • A különleges utazás segítségével a Biblia világába látogattunk el. – Sólyom Dóra
 • Csupa úton lévő emberrel ismerkedtünk meg. – Gargya Szilvia
 • Az Ószövetségből Ábrahámmal, aki útra kelt Isten szavára, rábízta az életét, és megtapasztalta hogy Isten vele van. – Selyem Dzsenifer
 • Jákóbbal, akinek útja nem volt egyszerű. A testvérétől elcsalt áldás miatt menekülnie kellett, de az Úr vele volt. Hosszú útja során Jákób megváltozott. Isten útján járva békére lelt. – Repelik Andrea
 • Józseffel, aki hosszú utat tett meg családjától Egyiptomig. Nem lett volna képes megbocsátani nekik, ha nem az Isten útján jár. – Sólyom Dóra
 • Az Újszövetségből az etióp főember útjáról, aki sok fáradtságot vállalt azért, hogy megismerje az élő Istent. – Selyem Dzsenifer
 • Jézus útjáról, akié a legcsodálatosabb út volt, mert Isten szeretetét hirdette.  - Sólyom Dóra
 • Megtanultuk, hogy Isten útján járni jó. Bárhová is tartson utunk, Isten mindig mellettünk van, vezet bennünket, ha rá hallgatunk. Repelik Andrea

 • ÉNEK: FŐEMBER AZ ÚTON…

 • 3. OSZTÁLYOSOK MŰSORA

 • A harmadik osztályos hittankönyv egyik fő gondolata: Isten nagyobb! – Pótor Ágnes
 • Isten nagyobb a nyomorúságnál, - Kiss Dorina
 • Isten nagyobb a kérdéseinknél,  - Oláh Dóra
 • Isten nagyobb a tengernél, - Jankó Márta
 • Isten nagyobb a szükségeknél, - Tóth Dávid
 • Isten nagyobb az akadályoknál. – Jankó Márta
 • Megismerkedtünk olyan bibliai történetekkel, amelyekből megtanulhattuk, hogy az Úr Jézus bárhol tud segíteni, - Oláh Dóra
 • Az Úr Jézus segít a lakodalomban, - Kiss Dorina
 • Az Úr segít a pusztában, Hegedűs Erik
 • Az Úr segít a viharban, - Tóth Dávid
 • Az Úr segít a tengeren. – Jankó Márta
 • Együtt: Nagy örömhír, hogy az az Isten, aki mindennél nagyobb szeret mindannyiunkat, és ha kérjük, tud segíteni nekünk is.
 • ÉNEK: NÉZD, HOGY ÉNEKEL A SZÍVEM…

 • 4. OSZTÁLYOSOK MŰSORA

 • 4 osztályban a hittanórákon megismerkedtünk az Ószövetség nagyjaival: Sámuellel, Gedeonnal, Sámsonnal és azzal, hogy Isten választott népe rendszeresen megfeledkezett szabadító Istenéről. – Pótor Eszter

 • Isten bár látta, hogy a népe elfordult tőle, mégis kész volt megbocsátani. A bírák voltak Isten bocsánatának eszközei. – Szőke Zoltán

 • Milyen jó, hogy Jézus a mi Szabadítónk. Mert, ha valamit elkövetünk, ami Isten szemében bűn, és megbánjuk, Ő kész nekünk is megbocsátani. – Iván Andrea

 • Tanultunk arról is, hogy az Isten Igéje érték, és a mi parányi hitünk naggyá nőhet Isten kezében. Pl. a magvető példázata, a mustármag és a kovász, az igazgyöngyöt talált kereskedő. – Dara Zsófia

 • ÉNEK: ITT VAN ISTEN KÖZTÜNK…165. DICSÉRET 1 VERSE

 • 5. OSZTÁLYOSOK MŰSORA

 •  Ebben a tanévben arról tanultunk, hogy nem vagyunk egyedül egy döntéshelyzetben sem. – Tóth Gergő

 •  Isten Igéje olyan, mint egy GPS, mint egy iránytű, mint egy útjelző tábla, utat mutat a döntéseinkben. – Szegedi Krisztofer

 • Bibliai történetekkel és emberi élethelyzetekkel ismerkedtünk meg, amelyek megmutatták, hogy Van, aki tanácsot ad nekünk és vezet bennünket. – Szabó Alicia

 • Isten mindig megmutatja, hogy melyik úton érdemes elindulnunk, de ahhoz, hogy értsük és tudjuk, Rá kell figyelnünk. – Koncz Gusztáv

 • ÉNEK: HINNI TANÍTS URAM 479. DICSÉRET 1 VERSE

 • 6. OSZTÁLYOSOK MŰSORA
 • 1. A 6. osztályban „Isten világosságában” című könyvből tanultunk. Szereted a napsütést? A lámpa fényét? Mindazokat az égitesteket és emberek által készített tárgyakat, amelyek világosságot adnak. A fény, a világosság valóban jó. Segít abban, hogy tájékozódni tudjunk, mivel jól látunk a világosságban. Ha világos van, akkor azt is észrevesszük, ha valami nem elég tiszta, vagy éppen ha valami hiányzik. Mondjuk nem törültük le az asztalunkat. Vagy éppen nincsenek szép rendben a könyvek a polcon, de ha elég világos van, akkor rendet tudunk tenni. – Pethő Dávid

 • 2. Az Isten igéje általi világosság nem csak az úton, a lakásban – hanem egy fontosabb helyen az életünkben segít tájékozódni. Olyan, mint a legszebben ragyogó napsütés, beragyogja az életünket. Segít abban is, hogy felismerjük, minek van helye az életünkben és minek nincs. – Kiss Vivien

 • 3. Ebben a tanévben Isten igéje segített nekünk világosabban látni saját magunkat. Az általa adott útmutatás: a tíz parancsolat segítségével megláthatjuk, hogyan szerethetjük Istent és az embertársainkat. – Tisza Kinga