Kapcsolat

- Egyházközség Elérhetősége:

Református lelkipásztor:

Dr. Pótor János 

Tel: 06-44/385-250; 06-30/395-5893

E-mail: potorjanos@freemail.hu

Gondnok: Kiss Andrásné

Harangozó: Herczeg Józsefné

- Sarepta Református Idősek Otthona Elérhetősége:

4336 Őr, Kálvin János út 2.

Telefon: 06-44/385-560

Házi segítségnyújtás

Őri Református Egyházközség

Házi Segítségnyújtó Szolgálata

 

Székhelye:

4336 Őr, Rákóczi Ferenc utca 67.

Tel.: 06/44-385-250;

e-mail:potorjanos@freemail.hu

honlap:www.reformatusor.hu


Fenntartója:

Az Őri Református Egyházközség

Képviselője: Pótor János lelkipásztor

Koordinátor: Ádámné Rácz Lívia


Felügyeleti szervei:

Általános felügyelet: Őri Református Egyházközség presbitériuma

Általános szakmai és törvényességi felügyelet: Magyarországi Református Egyház Módszertani Intézete

A fenntartói tevékenység törvényességi felügyelet: Szociális és Gyámhivatal, Nyíregyháza


Szociális gondozó és ápolók:

Bereczki Gabriella

Csizmarik Sándorné

Czombáné Maticsák Andrea

Horváthné Deme Andrea

Rácz Gyuláné

Szilágyi Tiborné

Szikora Jánosné

Zákányné Nagy Anikó 

 

Alaptevékenysége:

Szociális ellátás elhelyezés nélkül

Férőhelyek száma:

63 fő                         házi segítségnyújtás

 

Ellátási területe:

Mátészalkai és Baktalórántházai Kistérség

Házi segítségnyújtás a szociális alapellátás keretében a területi ellátáshoz tartozó szolgáltatás. Biztosítja az illetékességi területünkön élő, családi gondozást nélkülöző idősek és szociálisan rászorultak házi gondozását és ápolását, akik az életvitelükhöz személyi és környezeti tisztaságuk biztosításához, társas kapcsolataik ápolásához, kulturális igényeik kielégítéséhez, érdekeik védelméhez igénylik.

A házi segítségnyújtás biztosítja továbbá az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 25. §-ban meghatározott segítségnyújtásokat.

 • az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését
 • az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete, higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést
 • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

 Gondozók feladata:

 • az egészség visszanyerését, illetve a meg lévő állapot fenntartását szolgáló ápolás, gondozás
 • a gondozottak testi és szellemi rehabilitációjának elősegítése
 • a gondozottakra vonatkozó személyi higiéné biztosítása
 • gondozási terv vezetése
 • az orvos által rendelt kezelések elvégzése
 • az ellátottak egyéni bánásmódja
 • a gondozottak reális kérésének teljesítése
 • ápolási-gondozási feladatok végzése
 • közreműködés az ellátást igénybevevő háztartásának vitelében (különösen bevásárlás, takarítás, mosás, meleg étel biztosítása)
 • segítségnyújtás az ellátást igénybevevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
 • az ellátást igénybevevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban
 • előgondozási feladatok ellátása.

A házigondozó segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete, saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.