Kapcsolat

- Egyházközség Elérhetősége:

Református lelkipásztor:

Dr. Pótor János 

Tel: 06-44/385-250; 06-30/395-5893

E-mail: potorjanos@freemail.hu

Gondnok: Kiss Andrásné

Harangozó: Herczeg Józsefné

- Sarepta Református Idősek Otthona Elérhetősége:

4336 Őr, Kálvin János út 2.

Telefon: 06-44/385-560

Baba-mama kör

2016. december 12.

Az idei év utolsó alkalmán két védőnőt is vendégül láttunk. Témánk: Mária - Jézus édesanyja alakja a Bibliában. Ugyanakkor szó volt a karácsonyi ajádnékozási szokásokról.

 

Baba-mama 2016. október


*************************************************

Baba-mama 2015. május

*******************************************************

Baba-mama 2015. március

****************************************-

Baba-mama képek - november

*************************************-

2014. október 19-én, szerdán újra megtartottuk Baba-mama körünket. Istené legyen a dicsőség, hogy együtt lehettünk anyukák, babák és várandósok. Témánk: "Anyák a Bibliában" című könyv alapján Mózes édesanyja Jókebed volt. A Bibliában a 2Mózes 2-ben és a Zsidók 11,23-ban olvashatunk arról, hogy Mózest hit által rejtegették és mentették meg szülei. Mózes szülei mindketten hívő emberek voltak. Mindketten hittel foglalkoztak gyermekükkel. Mégis néha előfordul, hogy a nő a kezdeményezőbb. Jókebed is ilyen nő volt. Ő kezdeményezte Mózes megmentését is. Ő gondolta ki a tervet és vitte véghez. Az anya cselekszik, és amit hite által tesz, azzal megmentette gyermeke életét. A 2Mózes elmondja, hogy amikor látta, hogy szép a gyermeke, három hónapig rejtegette. Aligha van anya, aki ne találná szépnek a kisgyermekét. Az anyai szeretet festőművész, aki még a sérültnek született gyermeket is a világon a legszebbnek látja. Jókebed valószínű harmadik gyermekének Mózesnek a születésekor tudta, hogy gyermeke különleges. Ösztönös anyai hitével érezte: Istennek terve van ezzel a gyermekkel. Tudta ez a gyermek nem fog a Nílusba fulladni, mint a többi kisgyerek. Ennek a kisgyermeknek nem szabad meghalni és nem is fog meghalni. Hit által rejtette el akkor Mózest.

A hitnek tehát jó füle van, hogy meghallja Isten igéretét. És tisztán látja az "isteni" szépséget. És van cselekvő keze is. A hit nemcsak elmélkedik, hanem cselekszik is. Csodálatos tetteket visz végbe, mert míg anyai büszkesége ezt a különleges gyermeket mindenkinek meg akarta volna mutatni, hitének most azt el kell rejtenie mindenki elől. Ez azért volt szükséges, mert a fáraó azt a szörnyű parancsot adta ki, hogy minden újszülött izraelita fiút a Nílusba kell dobni. Jókebed látta a veszélyt és intézkedett. A gyékénykosár története ismerős. Egy ilyen kosárban rejtette el gyermekét. A fáraó leánya találta meg. Mégis azt kell mondanom, hogy a fáraó leánya egyedül nem tudta így kiszámítani a dolgot. Isten kezdett el működni, és ha Ő közbelép az elképzelhetetlen is megtörténhet.

Ma is leselkednek veszélyek, most is megtörténhet, hogy gyermekünket magával ragadja e világ Nílusának az árja.

KÖNYÖRGÉS GYERMEKEINKÉRT

Buzgó imában, hittel kérünk,
mindenek Atyja, Istenünk:
Szentlelked ajándékozd nékünk,
tanácsodat megértenünk,
hogy korán neveljük neked
a ránk bízott gyermekeket!

Mint legelőd juhait, őket
Te gondozod és vezeted.
Hogy semmi el ne vonja tőled,
védve, szívünkre helyezed,
hogy Teneked őrizze meg
életüket a szeretet.
Szülők szívében szent szereteted
szent zálogát szemlélhetik.
Szülői szívek őket már az
örök otthonhoz köthetik.
Neked szenteltek legyenek!
Neked nőjenek, érjenek!

Bár örökölnék üdvösséged
holtig híven mindannyian!
Könnyítsd terhüket! Nyújts segítséget
korunk nehéz próbáiban!
Szent kezed adjon vagy vegyen,
csak minden javukra legyen!

Javukra és dicsőségedre
rád bízzuk őket. Hű kezed
legyen mindig segítségükre,
hogy jók és tiszták legyenek!
S ha mi nem leszünk már velük,
Te légy útjuk, eledelük!

Álld meg őket borúban, fényben!
Add, hogy boldogok legyenek.
s egykor, áldásunktól kísérten
biztosan célhoz érjenek,
hogy ott dicsérjünk szüntelen
örökre együtt! Így legyen!

Fr. A. Koethe
Ford.: Túrmezei Erzsébet


*********************************************************


Dorothy Law Holte: Egy élet a kezedben

Ha a gyerekek kritizálva élnek,
Megtanulnak megbélyegezettnek lenni.

Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek,
Megtanulnak veszekedni.

Ha a gyerekek kicsúfolva élnek,
Megtanulnak szégyenlősnek lenni.

Ha a gyerekek megszégyenítve élnek,
Megtanulják bűnösnek érezni magukat.

Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek,
Megtanulnak türelmesnek lenni.

Ha a gyerekek bátorítva élnek,
Megtanulnak bízni.

Ha a gyerekek dicsérve élnek,
Megtanulják az igazságosságot.

Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat,
Megtanulnak hittel élni.

Ha a gyerekek megerősítve élnek,
Megtanulják magukat szeretni.

Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,
Megtanulják megtalálni a szeretetet a világban!


***********************************************

Baba-mama klub (Czomba Sándorné presbiter, anyuka verse)

Boldog lehet az az anyuka, aki ide betér.

Anyuka, védőnő itt sok tapasztalatot cserél.

Babák játszanak, ismerkednek együtt.

Az eltöltött percekért bármit megteszünk.

Minden hónapban egyszer miénk ez a nap.

Anya gyermekével együtt eljön és 1-2 órát marad.

Mama, papa is jöhet, a lényeg együtt lenni.

A babák egészséges fejlődéséért mindent megtenni.

Kedves leendő anyukák, tessék a klubba eljönni

Legyen hála a szívünkben gyermekeinket megköszönni.

Ujjongva örülni, az Úrnak Igéjét ismertetni velük.

Baba és mama reméljük még sokáig együtt leszünk!


***********************************************

2014. június 4-én, szerdán, újra együtt voltunk anyukák és gyerekek a baba-mama körön. Témánk: "Életünk lenyomata gyermekeink lelkén" Pálhegyi Ferenc "Házunk népe" a bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai alapján. Igénk: "Fogta az Úristen az embert elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze."1 Mózes 2,15 "Aki gyümölcsfát nevel, tudja, hogy sokkal több gondot kell fordítani a talajra, mint a fára. Lazítani, gyomlálni, bejuttatni a tápanyagokat, öntözni, hogy a gyökerek fel tudják szívni a tápsókat. Igaz, magát a fát kell metszeni, de ha nem műveljük a talajt ezek a munkák nem érik el céljukat. -De hogy jön ide a gyümölcsfa? Ahogy a facsemetének, úgy a gyermek egészséges lelki fejlődésének előfeltételei is közvetlen környezetében a "lelki táptalajban" vannak.

A gyermeki fejlődés eredeti táplálója a család. Nem az óvoda, nem az iskola, hanem a család. Mik ezek a lelki fejlődéshez szükséges tápsók? A harmónikus lelki fejlődéshez különösen 4 lelki tápsó nélkülönözhetetlen.

1. Biztonság

2. Fontosság

3. Értékek

4. Magatartási és kommunikációs minták.

1. Már a múlt század első felében a fejlődéspszihológia felfedezte, hogy érzelmi harmónia és megfelelő kapcsolatkészség csak azoknál a gyerekeknél alakul ki, akik biztonságban érzik magukat. A csecsemőnek legalább olyan mértékben szüksége van arra, hogy ölbe vegyék, szeressék, babusgassák, szeretgessék, mint arra, hogy táplálékhoz jusson, tisztába tegyék, megfelelő hőmérsékleten tartsák. Megfelelő anya-gyermek kapcsolat nélkül nincs megfelelő lelki fejlődés - hangsúlyozták. Ma már tudjuk azt is, hogy a csecsemő és kisgyermek biztonságérzetéhez nemcsak arra van szükség, hogy a szülei szeressék őt, hanem arra is, hogy szeressék egymást.

Hiszen a szüleitől függ az ő élete, és ha azok pusztitják egymást, nincs biztonságban.

Milyen légkörben neveljük gyermekeinket? Fontos a házassággondozás, mert ez preventív gyermekvédelem.

2. Egy egészséges családban a gyermek spontán átéli azt, hogy ő fontos. Hiszen minden fejlődési vivmányát észreveszik és értékelik: már feláll, szavakat mond, énekel... És ami még nagyon fontos, a szülőknek van rá idejük. A gyermek, aki átéli saját személyének a fontosságát juthat el egészséges önértékelésre. Reális önértékelésre (ismeri képességeit, de hátrányainak is tudatában van.)

3. Értékek, értékrend.

Döntéseink sorozatát értékrendünk határozza meg. Korunkban az önző életvitel a természetes. A keresztyén értékrend a mennyei kincseket állítja szembe a mulandó értékekkel. Kicsi korban a gyermek utánozza a felnőttet, átveszi szokásait, értékrendjét, hiszen tapasztalja mi az, ami fontos a szüleinek, mire áldoz időt, energiát. Nem mindegy, hogy milyen értékrendet képviselünk.

4. Magatartás, kommunikáció. Egymással szembeni magatartásunk félreérthetetlenül közli a gyerekkel milyen a kapcsolatunk minősége. (szeretjük-e, megbecsüljük-e egymást?) Gondoljunk az arckifejezéseinkre, szavainkra, tetteinkre. Mindez mintául szolgál számukra.

Olyan jó lenne, ha az Úr Jézustól tanult értékrendet tudnánk élni, sugározni családunkban, környezetünkben. Isten adjon ehhez erőt Mindannyiunknak!

Mutogatós gyermekéneket is tanultunk: Kicsi katicabogár...

Majd Kurucz Anna védőnő tartott előadást: Gyermekek táplálása 1 éves kortól, még főzésre is volt lehetőség. A kisgyermekek megkóstolhatták a védőnő által készített finom desszerteket.

JÓ VOLT EGYÜTT LENNI!

Legközelebbi találkozásunk: Július 2-án, 10 órától lesz a közösségi házban.

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!

Néhány fénykép az alkalomról