Kapcsolat

- Egyházközség Elérhetősége:

Református lelkipásztor:

Dr. Pótor János 

Tel: 06-44/385-250; 06-30/395-5893

E-mail: potorjanos@freemail.hu

Gondnok: Kiss Andrásné

Harangozó: Herczeg Józsefné

- Sarepta Református Idősek Otthona Elérhetősége:

4336 Őr, Kálvin János út 2.

Telefon: 06-44/385-560

Ünnepi műsorok

Húsvét


Anyák napja


Karácsony


Az idősek otthonában a lakók és dolgozók ünnepi műsorával valamint az istentisztelettel adtunk hálát Istenünk csodálatos ajándékáért. 

A templomban szenteste adtunk hálát  legátus testvérünk igehirdetésével, gyermekek és az énekkar szolgálatával. 

Karácsony első napján pedig Dr. Pótor János lelkipásztor hirdette az igét. Ekkor az ifjúság és az énekkar is szolgált. 

 


A járványhelyzet miatt sajnos többen maradtak otthonukban a testvérek közül de bízunk abban, hogy a 2022-es év karácsonyán ismét többen vehetünk részt ezeken az áldott alkalmakon. 


Október 31.


Reformációi ünnepi istentiszteletünk a hagyományokhoz híven az ifjúság ünnepi jelenetével és énekével, valamint az énekkar szolgálatával lett megemlékezve. 

A fiatalok a "Légy Krisztusnak jó katonája" kezdetű énekkel bátorította a gyülekezeti tagokat arra, hogy ők is legyenek olyan jó katonák mint amilyen Luther Márton is volt. A jelenettel pedig kicsit közelebb hozták Luther életét, hogyan jutott el a reformokig. 


Jubillálók Konfirmációs találkozója


2021. augusztus 29-én délelőtti istentisztelet keretében a meghívtuk a 70, 60, 50, 40, 30, 20 évvel ezelőtt konfirmáltakat, akik közül szép számmal elfogadták meghívásunkat. 

Keresztelőt is ünnepeltünk, valamint élhettünk a szentjegyekkel is.

Nyári gyermek és ifjúsági konferencia

2021 kora nyarán tartottuk meg rendhagyó módon szervezett gyermek és ifjúsági programunkat. 

A hét folyamán Sámuel próféta életével foglalkoztunk 3 csoportban. 

A járványhelyzethez képest sok gyermek érzett vágyat a szívében, hogy részt vegyen a programon. 

 


Karácsony


2020. december 24-én este hat órától templomunkban megünneplésre került Jézusunk születésének ünnepe a karácsony.


A corona-vírus járvány miatt a gyermekek kevesebb létszámban, de annál nagyobb lelkesedéssel szerepeltek templomunkban. Voltak akik személyes megjelenésükkel mások pedig "online" otthonukból dicsőítették a mi Urunkat.

Az Igét Dr. Pótor János lelkipásztor hirdette.

Karácsony első napján délelőtt az istentisztelet keretében úrvacsoraosztásra is sor került amelyet később online a gyülekezeti tagok otthonukból is vehettek.

A Sarepta Református Idősek Otthonában december 23-án délelőtt ünnepséget tartottunk, ahol az idős lakók szerepltek és vehették az úrvacsora jegyeit magukhoz.

Reformáció 


Az 503 éves reformációt az idén is szinte rendhagyó módon ünnepeltük meg. 

Az Igét Dr. Pótor János lelkipásztor hirdette a Nehémiás 2,17-18-ból. 

 

énekkar

 


Anyák napja

https://www.youtube.com/watch?v=PkarZ5n4ZZQHúsvét


Online készültek a gyerekek otthonaikban. 

https://www.youtube.com/watch?v=N_T567e3oGc 


Karácsony 


A szeretet ünnepén december 24-én este a legátus ünnepi szolgálata mellett Istenünk dicsőségére az általános iskolásés óvodás gyermekek ünnepi műsorára került sor. A sok szép versek, ünnepi énekek mellett egy karácsonyi történetet is előadtak a gyermekek, valamint két testvér pár hangszeres játékaikkal fokozták az ünnep hangulatát. Az énekkar is fellépett. 

 


Karácsony első napján az ifjúság szolgálatát hallgathatta meg a gyülekezet Pótor János nagytiszteletű úr igehirdetése mellett. Az urvacsora osztás után pedig az énekkar újabb ünnepi énekekkel készültek az ünnepre. 


 Pünkösd


2019. június 9 -én pünkösd első napján hálát adtunk egyházunk születésnapjáért, az új konfirmált fiatal testvéreinkért és mindazokért akik az idei évben is jubilláltak. 


Húsvét


Húsvét Jézus feltámadásának ünnepe.

A délelőtti istentisztelet keretében a konfirmandusok és az énekkar szolgálatát hallgathatta meg a gyülekezet. A délelőtti alkalmon Pótor János lelkipásztor hirdette az Igét. 

Délután 3 órától legátus testvérünk szolgálatát hallgathatta meg a gyülekezet aki Debrecenből érkezett közénk, majd az úrvacsora vétel után a gyermekek szolgálata következett. 

Karácsony első napja 


December 25-én a délelőtti istentiszteleten Pótor János lelkipásztor hirdette az Igét a Lukács evangéliuma 2, 1-20 alapján. 

Az ifjúság A karácsonyfa díszek beszélgetése című színdarabot adták elő, valamint az énekkar is fellépett.

 


Szenteste - 2018


December 24-én este 6 órától tartottunk istentiszteletet a templomunkban. Az este folyamán az 5-öd éves legátusunk szolgál, Csonka József. 

 

Az igei hirdetés után a gyermekek szolgálatára került sor.  Az idén is az óvodásoktól, egészen az általános iskola 7. osztályáig éreztek vágyat a gyermekek az ünnepi szolgálatban való részvételre. 

 

A gyermekek szép karácsonyi énekekkel, versekkel, aranymondással készültek. Egy pár vállalkozó pedig a "Karácsonyi történet az angyalok szemével" című jelmezes játékkal készültek. 

A gyermekek szolgálata után az énekkar szolgáltatát hallhatta az ünneplő gyülekezet. 2018. október 31. 


A hagyományokhoz híven a konfirmandus csapatunk tartott megemlékezést reformációi ünnepünkről. 

A fiatalok vidám énekkel készültek, valamint tanulságos előadást tartottak. 

 


2018 - Pünkösd


Már már hagyománnyá vált, hogy pünkösd első napján a konfirmáltak első úrvacsorája mellett a jubilláló konfirmáltak találkozóját is megtartjuk. Az igét Pótor János lelkipásztor hirdette.

 

A délelőtti istentisztelet keretében a konfirmáltak első úrvacsorájával egybekötve az énekkar is szolgált. Az istentisztelet során a jubilláló konfirmáltakat is Pótor János nagytiszteletű úr köszöntötte és a gyülekezeti házba invitálta őket, ahol szeretetvendégséget tartottunk számukra. Ekkor oszthatták meg tapasztalataikat, emlékeiket a kedves vendégek. 

 

A délutáni istentisztelet keretében Lakatos Tamás ötöd éves teológus szolgált, aki Szentjobbról érkezett a Debreceni Református Hittudomány Egyetem hallgatójaként. Délután a gyermekek ünnepi műsorát hallgathatta meg a gyülekezet.

 


2018 - Húsvét


A húsvéti készülődés az idén sem maradhatott el a Húsvéti Örömhír Klub megszerezvezése nélkül. Az idén is a VISZ anyagát dolgoztuk fel, melynek címe: Tamás hisz. 2018. március 24-én szombaton 8.45-től vártuk a gyermekeket a gyülekezeti házba, ahol Kertészné Iványi Ágnes, a VISZ munkatársa nagyon kreatívan, a gyermekek nyelvén szólva adta elő az anyagot. Később a Közösségi Házban sor került a barkácsolásra is, aminek a végén, zárásul a gyermekek csokitojás és júdás pénz keresgélésre nyílt alkalmuk.

2018. április 1-jén templomunkban az úrvacsorás istentisztelet keretében az énekkar és az ifjúság is szolgált. 

Gyülekezetünkben már-már hagyománnyá vált, hogy a konfirmációra készülő fiatalok egy kis műsorral emlékeznek meg a feltámadás ünnepéről. Az idén kissé eltérő történetet dolgoztunk fel, nem a  már-már megszokott feltámadás, ill. nagyhét történéseit, hanem Jézus: Tékozló fiú példázatát dolgoztuk fel. Mennyei Atyánk most is hív és vár bennünket tékozló életünkből. Az Ő Fiában megdicsőített mindannyiónkat, legyünk hát bátrak otthagyni óéletünket, hogy a feltámadott Krisztus érdeméért mi is az Ő gyermekeinek nevezzük magunkat. Énekünk az Uram közel voltam hozzád című éneket énekeltük el.

Húsvét első napján még a délutáni istentiszteleten a gyermekek műsorára is sor került. Szép húsvéti énekekkel készültünk valamint versekkel és a keresztre feszítés szemtanúinak gondolatait, beszélgetéseit, érzéseibe engedtünk bepillantást a gyülekezet számára. 


2017 - Karácsony

December 24-én (Szenteste) az esti istentisztelet keretében a legátus szolgálatával a gyermekek és az énekkar ünnepi műsorával kívántuk Jézus Krisztus születését megünnepelni.


December 25-én (Karácsony első napján) a délelőtti istentisztelen Pótor János lelkipásztor hirdette az igét, ugyanakkor sorra is került az úrvacsorára és az ifjúság és az énekkar ünnepi műsorára. 

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

2017 - Húsvét

Április 13-án Nagycsütörtök ünnepén Húsvéti Örömhír Klubbot tartottunk a gyülekezeti illetve a közösségi házban.  A tanulságos történetet Kertészné Iványi Ágnes előadásában hallgathatták meg a gyermekek. 


Az éneklés és a játék után a barkácsolás sem maradhatott el. A gyerekek nyuszit készíthettek valamint virágszálat készítettek az aranymondás feliratával, ami így hangzik: "Aki hisz a Fiúban annak örök élete van" (János 3,36).


Zivataros idő ellenére is Istennek hálát adunk, hogy a gyermekek indíttatást éreztek szívükben, hogy résztvegyenek a programon. 

Április 14-én Nagypéntek ünnepén a hagyományokhoz híven az idei évben konfirmációi vizsgát tevő fiatalok Jézus Krisztus utolsó napjainak eseményeit adták elő a gyülekezet számára az esti istentiszteleten. A konfirmandusok Nagycsütörtök éjszakájától az utolsó vacsorától kezdve egészen Jézus Krisztus feltámadásáig kalauzolták el a gyülekezetet közelebb hozva az ünnep üzenetét. 

Az igét hirdette: Perhát Levente b. lelkipásztor. 

Húsvét első napján délelőtt az ünnepi istentisztelet keretében az énekkar szolgálatát hallgathatta meg a gyülekezet. A délelőtti alkalmon, Pótor János lelkipásztor hirdette az igét. 

Húsvét első napján a délutáni istentisztelet végén a gyermekek ünnepi műsorára kerüt sor. A gyermekek sok szép húsvéti énekkel és verssel készültek erre az alkalomra is. 

Legátus testvérünk, Naményi József szolgált a drága húsvéti igékkel. Isten áldását kívánjuk további szolgálataira! 


2016 - Karácsony

December 24-én, (Szenteste) gyülekezetünk lelkipásztora, Pótor János tartotta az ünnepi igehirdetést, mivel a kijelölt legátus sajnos betegség következtében nem tudta elvégezni szolgálatát.  Ez úton is jobbulást kívánunk számára. Templomunk megtelt az ünnep alkalmából ezért különösen hálásak vagyunk a Szentlélek munkálkodó erejének, hogy bár a csúszós út ellenére is el tudtak érkezni erre a különleges estére.


A prédikáció után a gyermekek műsora következett, valamint az énekkar szolgált. Zárásul a gyülekezet hagyományához híven a gyertyák és csillagszórók meggyújtásakor elénekeltük a Csendes éj kezdetű éneket.
 

December 25-én, (Karácsony első napján) a délelőtti úrvacsorás istentisztelet keretében az ijfúság ünnepi műsora, Csányi Ottó karnagyvezető úr vezényelésével az énekkar szolgálatát hallgathatták meg szintén a gyülekezeti tagok. 

Hálásak vagyunk Istennek, hogy ezen a szeretetben gazdag ünnepben a lelkipásztorok:  Pótor János és Perhát Levente igei szolgálattal tudták a gyülekezetet pásztorolni, valamint a gyermekek, ifjak és az énekkar tagjainak a színes ünnepi műsorban való részvételét. 

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

2016. október 31 - A reformáció ünnepe 

Gyülekezetünkben, minden évben ünnepi istentiszteletet tartunk templomunkban, ahol a reformációra emlékezve az ifjúság műsorral készült. Az idei évben, Zsoltár fordító reformátorunk életét testesítették meg a fiatalok.  

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

HITTAN TANÉVZÁRÓ ISTENTISZTELET PROGRAMJA

2015. JÚNIUS 14. VASÁRNAP DÉLELŐTT FÉL 11

 

 • 1 OSZTÁLYOSOK MŰSORA

Együtt: Imádság: Jó Atyánk Istenünk, te taníts bennünket,

Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket,

Szentlelked ereje növelje hitünket. Ámen

 • Az első osztályban az Isten tenyerén című könyvből tanultunk. – Farkas Vivien
 • Isten tenyerén vagyunk. – Kovács Áron
 • Nála biztonságban van az életünk. – Bartha Krisztián
 • Ő adott nekünk egy különleges könyvet, a Bibliát. – Czine Gergő
 • A Biblia tele van az Ő szeretetével. – Jenei Marcell
 • Ebből tanultunk izgalmas történeteket. – Pethő László
 • Isten mindenkit különlegesnek teremtett. – Ilyés Bálint
 • Az Ő számára értékesek vagyunk! – Iván Klaudia

 • Együtt: Jézus nagyon szeret és hív magához minket, gyermekeket is. 
 • ÉNEK: SZÍVÜNK ZENGJE MÁR..

 2. OSZTÁLYOSOK MŰSORA

 • A második osztályban az Istennel az úton című könyvből tanultunk. – Repelik Andrea
 • A különleges utazás segítségével a Biblia világába látogattunk el. – Sólyom Dóra
 • Csupa úton lévő emberrel ismerkedtünk meg. – Gargya Szilvia
 • Az Ószövetségből Ábrahámmal, aki útra kelt Isten szavára, rábízta az életét, és megtapasztalta hogy Isten vele van. – Selyem Dzsenifer
 • Jákóbbal, akinek útja nem volt egyszerű. A testvérétől elcsalt áldás miatt menekülnie kellett, de az Úr vele volt. Hosszú útja során Jákób megváltozott. Isten útján járva békére lelt. – Repelik Andrea
 • Józseffel, aki hosszú utat tett meg családjától Egyiptomig. Nem lett volna képes megbocsátani nekik, ha nem az Isten útján jár. – Sólyom Dóra
 • Az Újszövetségből az etióp főember útjáról, aki sok fáradtságot vállalt azért, hogy megismerje az élő Istent. – Selyem Dzsenifer
 • Jézus útjáról, akié a legcsodálatosabb út volt, mert Isten szeretetét hirdette.  - Sólyom Dóra
 • Megtanultuk, hogy Isten útján járni jó. Bárhová is tartson utunk, Isten mindig mellettünk van, vezet bennünket, ha rá hallgatunk. Repelik Andrea

 • ÉNEK: FŐEMBER AZ ÚTON…

 • 3. OSZTÁLYOSOK MŰSORA

 • A harmadik osztályos hittankönyv egyik fő gondolata: Isten nagyobb! – Pótor Ágnes
 • Isten nagyobb a nyomorúságnál, - Kiss Dorina
 • Isten nagyobb a kérdéseinknél,  - Oláh Dóra
 • Isten nagyobb a tengernél, - Jankó Márta
 • Isten nagyobb a szükségeknél, - Tóth Dávid
 • Isten nagyobb az akadályoknál. – Jankó Márta
 • Megismerkedtünk olyan bibliai történetekkel, amelyekből megtanulhattuk, hogy az Úr Jézus bárhol tud segíteni, - Oláh Dóra
 • Az Úr Jézus segít a lakodalomban, - Kiss Dorina
 • Az Úr segít a pusztában, Hegedűs Erik
 • Az Úr segít a viharban, - Tóth Dávid
 • Az Úr segít a tengeren. – Jankó Márta
 • Együtt: Nagy örömhír, hogy az az Isten, aki mindennél nagyobb szeret mindannyiunkat, és ha kérjük, tud segíteni nekünk is.
 • ÉNEK: NÉZD, HOGY ÉNEKEL A SZÍVEM…

 • 4. OSZTÁLYOSOK MŰSORA

 • 4 osztályban a hittanórákon megismerkedtünk az Ószövetség nagyjaival: Sámuellel, Gedeonnal, Sámsonnal és azzal, hogy Isten választott népe rendszeresen megfeledkezett szabadító Istenéről. – Pótor Eszter

 • Isten bár látta, hogy a népe elfordult tőle, mégis kész volt megbocsátani. A bírák voltak Isten bocsánatának eszközei. – Szőke Zoltán

 • Milyen jó, hogy Jézus a mi Szabadítónk. Mert, ha valamit elkövetünk, ami Isten szemében bűn, és megbánjuk, Ő kész nekünk is megbocsátani. – Iván Andrea

 • Tanultunk arról is, hogy az Isten Igéje érték, és a mi parányi hitünk naggyá nőhet Isten kezében. Pl. a magvető példázata, a mustármag és a kovász, az igazgyöngyöt talált kereskedő. – Dara Zsófia

 • ÉNEK: ITT VAN ISTEN KÖZTÜNK…165. DICSÉRET 1 VERSE

 • 5. OSZTÁLYOSOK MŰSORA

 •  Ebben a tanévben arról tanultunk, hogy nem vagyunk egyedül egy döntéshelyzetben sem. – Tóth Gergő

 •  Isten Igéje olyan, mint egy GPS, mint egy iránytű, mint egy útjelző tábla, utat mutat a döntéseinkben. – Szegedi Krisztofer

 • Bibliai történetekkel és emberi élethelyzetekkel ismerkedtünk meg, amelyek megmutatták, hogy Van, aki tanácsot ad nekünk és vezet bennünket. – Szabó Alicia

 • Isten mindig megmutatja, hogy melyik úton érdemes elindulnunk, de ahhoz, hogy értsük és tudjuk, Rá kell figyelnünk. – Koncz Gusztáv

 • ÉNEK: HINNI TANÍTS URAM 479. DICSÉRET 1 VERSE

 • 6. OSZTÁLYOSOK MŰSORA
 • 1. A 6. osztályban „Isten világosságában” című könyvből tanultunk. Szereted a napsütést? A lámpa fényét? Mindazokat az égitesteket és emberek által készített tárgyakat, amelyek világosságot adnak. A fény, a világosság valóban jó. Segít abban, hogy tájékozódni tudjunk, mivel jól látunk a világosságban. Ha világos van, akkor azt is észrevesszük, ha valami nem elég tiszta, vagy éppen ha valami hiányzik. Mondjuk nem törültük le az asztalunkat. Vagy éppen nincsenek szép rendben a könyvek a polcon, de ha elég világos van, akkor rendet tudunk tenni. – Pethő Dávid

 • 2. Az Isten igéje általi világosság nem csak az úton, a lakásban – hanem egy fontosabb helyen az életünkben segít tájékozódni. Olyan, mint a legszebben ragyogó napsütés, beragyogja az életünket. Segít abban is, hogy felismerjük, minek van helye az életünkben és minek nincs. – Kiss Vivien

 • 3. Ebben a tanévben Isten igéje segített nekünk világosabban látni saját magunkat. Az általa adott útmutatás: a tíz parancsolat segítségével megláthatjuk, hogyan szerethetjük Istent és az embertársainkat. – Tisza Kinga