Kapcsolat

- Egyházközség Elérhetősége:

Református lelkipásztor:

Dr. Pótor János 

Tel: 06-44/385-250; 06-30/395-5893

E-mail: potorjanos@freemail.hu

Gondnok: Kiss Andrásné

Harangozó: Herczeg Józsefné

- Sarepta Református Idősek Otthona Elérhetősége:

4336 Őr, Kálvin János út 2.

Telefon: 06-44/385-560

Gyermek és Ifjúsági Hét

A népszámláláskor is vállalom: református vagyok - YouTube

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

1


Gyermek és Ifjúsági Konferencia 2019. július 9-13.


Kedves olvasó!

Isten kegyelméből a Titusz Hitéleti Alapítvány nyári gyermek anyagjából a Tetőtől Talpig címmel rendeztük meg táborunkat. 

 


Kedden kezdődött a tábor, melynek első témája Szem körül forgott (Jézus és Tamás). 

 


Szerdán a Fül szemszögéből tanulhattunk Jézus csodatévő erejéről (A süketnéma meggyógyítása)

 


Csütörtökön egy hosszú napnak néztünk elébe, hiszen a délelőtti gyermek foglalkozáson a Kéz által tanulhattunk Tábita jóságosságáról, majd délután Családi délutánt tartottunk, melyen a gyermekeknek szerveztünk külön játékos programokat, a felnőttek pedig részt vehettek a sütögetésen. Az esti evangélizáció pedig a szabadtéren a gyülekezeti terem előtt volt megtartva melyen a vendég lelkipásztor (Mező Miklós) mellett az Őrálló Dicsőító Zenekar is szolgált. 

 

Pénteken pedig a Lábmosás történeten keresztül a Lábakról is szó esett. 

 


Szombaton pedig a záró alkalomra került sor melyen az egész hét folyamán pontgyűjtésre is sor került, melyet értékes könyvajándékokkal jutalmaztunk. Gyermek és Ifjúsági Konferencia 2018. július 10-14.


Kedves olvasó! 

Az idei évben is Isten kegyelméből megrendezésre került a nyári gyermek és ifjúsági foglalkozásunk. 

Az idei év témája: Bibliai Honfoglaló. Józsué történetén keresztül a gyermekek 4 napon keresztül ismerkedhettek meg azzal, hogy Józsué és az ő népe hogyan foglalhatta el az új hazát az Isten által ígért Ígéret földjét, valamint, hogyan foglalhatta el szívüket az Úr Isten. 


A történetek mellett aranymondásokat és központi igazságokat is tanultunk, valamint nap mint nap 1-1 újabb énekkel gazdagodhattunk lelkiekben. Nem maradhattak el naponkénti barkácsolások és a bibliaórák sem, ahol a gyermekek a felnőttekkel közösen beszélhették meg a történeteket, valamint lelkük ápolására is sor kerülhetett ez idő alatt. 

Az idén is 3 csoportban folytak a foglalkozások 67 gyermek és 36 segítő és előadó vett részt alkalmainkon. 


Minden nap reggel fél 9-kor kezdődtek a foglalkozások és egészen délig tartottak. 

Gondoskodtunk 10 órairól is, ami az idén is változatos volt. 


Pénteken pedig Jerikó elfoglalása című rajzfilmes feldolgozású történetet nézhettük meg kivetítve. 

Esténként Evangélizációs istentiszteletet tartottunk, amikor is Jenei Zoltán Debrecen-Széchenyi Kerti lelkipásztor hirdette az igét Jónás története alapján. 

Záró alkalmunk szombaton fél11-kor kezdődött templomunkban, ahol a gyermekek a szülők és nagyszülők előtt bizonyságot tehettek mindazokról a dolgokról amelyeket a foglalkozások alatt hallottak, megtapasztaltak. 


Hálásak vagyunk Istennek a Titusz Hitéleti Alapítvány által gondosan kidolgozott anyagaira, amit az idei évben is már hosszú-hosszú évek óta használunk.

Hálásak vagyunk továbbá a gyermekekért, hogy Istenenünk Szent Lelke vágyat adott a szívükbe azért, hogy részt vegyenek alkalmainkon. 

Nem utolsó sorban hálát adunk Istennek azokért a munkatársakért is akik fáradhatatlanul részt vettek az előkészületekkor és a foglalkozások alatt is. 


Soli Deo Gloria!


Gyermek és Ifjúsági Konferencia 2017. Július 11 - 15.GYERMEKHÉT 2016. JÚLIUS 12-16.


Gyermekhét 2015. évGyermekhét 2014. év


Isten kegyelméből idén is megtartottuk Gyermek és Ifjúsági hetünket 2014. július 15-19-ig. 79 lány, 64 fiú, összesen 143 gyermek jött el. Témánk: "Szólj, Uram!" - Sámuel élete volt. Soli Deo Gloria!


Néhány fénykép a 31. Őri Gyermekhétről

2010. Gyermek és Ifjúsági Konferencia